• Terapia dorosłych – 130 zł / sesja
  • Terapia małżeńska | Terapia par – 200 zł / sesja
  • Terapia dzieci i młodzieży – 130 zł / sesja
  • Terapia krótkoterminowa (10 cotygodniowych spotkań):
    • konsultacja wstępna (czas: 15-30 minut) – 50 zł
    • 1 sesja 50 minutowa – 50 zł

Możliwość zapisu na Terapię krótkoterminową jedynie po odbyciu konsultacji wstępnej i przydzieleniu terapeuty.


Rezerwacja terminu terapii