amie_poradnia_kolor_jasne_tlo_2

Iwona Popielarz

Pomagam dzieciom i młodzieży

Jak pomagam?

w gabinecie

online

po angielsku

Specjalistka psycholog kliniczny , certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, superwizorka – dydaktyk PTTPB, certyfikowana trenerka dialogu motywującego MINT (tytuł nadawany przez międzynarodowe stowarzyszenie trenerów MINT).

O sobie

Od niespełna 20 lat zajmuje się diagnozą, terapią i pomocą dzieciom, młodzieży oraz młodym dorosłym.

W pracy terapeutycznej zarówno indywidualnej, grupowej jak i w pracy z rodzinami integruje różne podejścia terapeutyczne, m.in. poznawczo-behawioralne, dialogu motywującego, terapii dialektyczno-behawioralnej. W pracy z ludźmi kieruje się zasadą współpracy i elastyczności, bo taki kierunek służy umacnianiu u osoby jej własnej motywacji i zobowiązanie do zmiany.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w służbie zdrowia: przez kilkanaście lat w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy oraz Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela.

Poza pracą kliniczną zajmuje się dydaktyką – prowadząc szkolenia, wykłady dla psychologów, pedagogów, lekarzy, nauczycieli.

Uwielbia ludzi, a relaksuje się najczęściej obcując z przyrodą.

Doświadczenie zawodowe

Pracuje z pacjentami od 2002 roku, zdobywając doświadczenie kliniczne poprzez pracę w służbie zdrowia, w kilku ośrodkach medycznych: w NZOZ „Gryf-Med.” Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego (WPZP), Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Dr. J. Biziela w Bydgoszczy. Przez kilkanaście lat w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego, Poradni dla Dzieci i Młodzieży jako specjalista psycholog kliniczny dzieci i młodzieży zajmowała się diagnozą kliniczną, konsultacjami i psychoterapią poznawczo-behawioralną i terapią motywującą dzieci i młodzieży.

Obecnie prowadzi prywatną praktykę psychologiczną. Równolegle obok doświadczenia klinicznego zdobywanego w pracy z pacjentami rozwijała się jako wykładowca i szkoleniowiec.

Prowadziła wykłady dla psychologów na studiach podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, szkolenia dla lekarzy i nauczycieli. Obecnie zajmuje się nauczaniem psychoterapii oraz prowadzi superwizje indywidualne i grupowe.

 

Wykształcenie

Absolwentka studiów magisterskich z psychologii UKW w Bydgoszczy.

Szkolenia i studia podyplomowe

 • Całościowe szkolenie z terapii dialektyczno-behawioralnej DBT- w trakcie
 • Kurs superwizora- dydaktyka PTTPB
 • Szkolenie dla trenerów dialogu motywującego MINT
 • Specjalizacja z psychologii klinicznej (Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży)
 • Studia podyplomowe z Psychologii Klinicznej
 • 2-letnie Studium Dialogu Motywującego prowadzone przez Akademię Motywacji J.M.Jaraczewska w Warszawie
 • 3-letnie Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Dorosłych prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB) w Warszawie oraz Oxford Cognitive Therapy Centre (OCTC) Oxford UK , atestowane i rekomendowane przez PTTPB oraz EABCT
 • Liczne szkolenia z zakresu diagnozy klinicznej dzieci i młodzieży oraz terapii zabawą, budowania więzi, terapii schematu
 • Bierny i aktywny uczestnik konferencji naukowo-szkoleniowych z diagnozy i terapii zaburzeń klinicznych u dzieci i młodzieży

Certyfikaty

 • Certyfikat Superwizora – Dydaktyka PTTPB (nr 69)
 • Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego (nr 181) przyznawany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB) uprawniający do samodzielnego prowadzenia psychoterapii
 • Certyfikat Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM)
 • Trener dialogu motywującego MINT

Bezpłatnie możesz zmienić termin sesji lub ją odwołać do 24h przed zaplanowanym rozpoczęciem.

Za sesję zapłacisz przelewem online podczas umawiania wizyty.

Nie nic musisz instalować by skorzystać z psychoterapii online. Wideo-sesję zrealizujesz korzystając ze swojej przeglądarki interetowej lub telefonu.

Let’s

Want to discuss my work or a challenge you’re facing?  Leave your details and I’ll get back to you