Przemysław Gorzelak

Pomagam dzieciom i młodzieży

Jak pomagam?

w gabinecie

online

po angielsku

W pracy z ludźmi wspiera podmiotowość każdej osoby i elastyczność wobec trudności, umacnianie motywacji i troskę każdego o własny rozwój.

O sobie

Od ponad 30 lat zajmuje się diagnozą, terapią i pomocą dzieciom, młodzieży oraz dorosłym.

W pracy terapeutycznej zarówno indywidualnej, grupowej jak i w pracy z rodzinami integruje różne podejścia terapeutyczne, m.in. poznawczo-behawioralne, dialogu motywującego, logoterapii.

W pracy z ludźmi wspiera podmiotowość każdej osoby i elastyczność wobec trudności, umacnianie motywacji i troskę każdego o własny rozwój.

Doświadczenie zawodowe

Pracuje z pacjentami od 1988 roku.

Specjalizuje się w psychoterapii poznawczo-behawioralnej i terapii motywującej dzieci i młodzieży, nauczaniu psychoterapii oraz superwizji indywidualnej i grupowej.

Zajmował się diagnozą kliniczną, penitencjarną oraz orzekaniem psychologicznym.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przewodniczący oddziału w Bydgoszczy w 1991-95. Prowadził społeczne projekty wychowawcze w Fundacji Wiatrak w Bydgoszczy.

Realizuje kursy i spotkania profilaktyczne, edukacyjne, treningowe oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Wykształcenie

Absolwent studiów magisterskich z psychologii na KUL w Lublinie.

Szkolenia i studia podyplomowe

  • Kurs superwizora- dydaktyka PTTPB
  • Ukończył specjalistyczne szkolenia Dialogu Motywującego prowadzone przez Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej.
  • 4-letnie Studia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Dorosłych prowadzone przez SWPS atestowane i rekomendowane przez PTTPB oraz EABCT
  • Liczne szkolenia z zakresu diagnozy klinicznej dzieci i młodzieży oraz specjalistycznych umiejętności psychoterapeutycznych (m.in. kurs podstawowy terapii systemowej rodzin WTTS)
  • Uczestnik konferencji naukowo-szkoleniowych dotyczących: alternatywnych metod resocjalizacji oraz diagnozy i terapii zaburzeń klinicznych u dzieci i młodzieży.

Certyfikaty

  • Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (nr 296) Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB).
  • Superwizor – dydaktyk PTTPB w trakcie certyfikacji Akademia Motywacji i Edukacji
  • Licencjonowany trener Treningu Zastępowania Agresji Instytutu Amity.

Bezpłatnie możesz zmienić termin sesji lub ją odwołać do 24h przed zaplanowanym rozpoczęciem.

Za sesję zapłacisz przelewem online podczas umawiania wizyty.

Nie nic musisz instalować by skorzystać z psychoterapii online. Wideo-sesję zrealizujesz korzystając ze swojej przeglądarki interetowej lub telefonu.

Let’s

Want to discuss my work or a challenge you’re facing?  Leave your details and I’ll get back to you