Terapia krótkoterminowa to 10 cotygodniowych spotkań on-line + porada wstępna również w formie on-line. W ramach krótkoterminowej terapii oferujemy pomoc w zakresie:

  • zaburzeń depresyjnych
  • zaburzeń lękowych  takich jak: lęk o zdrowie, lęk paniczny, lęk społeczny, lęk uogólniony
  • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
  • trudności w radzeniu sobie ze złością

Krótkoterminowa terapia prowadzona jest przez psychoterapeutę w trakcie procesu certyfikacji, pracującego pod ścisłą opieką doświadczonego klinicysty/certyfikowanego psychoterapeuty PTTPB i superwizowanego przez certyfikowanych superwizorów PTTPB. Superwizorkami naszych stażystek są Joanna Sielska i Marzena Badyna.


Zasady uczestnictwa w terapii krótkoterminowej

Możliwość zapisu jedynie po odbyciu konsultacji wstępnej i przydzieleniu terapeuty. 

Pakiet usług krótkoterminowej terapii:

  • 10 cotygodniowych spotkań on-line + konsultacja wstępna (również on-line)
  • koszt wstępnej konsultacji: 50 zł (czas trwania: 15-30 minut)
  • koszt 1 sesji: 50 zł