Akademia Motywacji i Edukacji
zaprasza na

TRENING UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE Z POCZUCIEM PRZYTŁOCZENIA, PRZYKRYMI EMOCJAMI, BRAKIEM RÓWNOWAGI, TRUDNOŚCIAMI W RELACJACH

Jeśli chcesz poprawić jakość swojego życia dzięki nowym umiejętnościom psychologicznym, zapraszamy – sprawdź na ile poniższa oferta może Ci pomóc.

Oferowany trening skierowany jest do osób dorosłych, które doświadczają np. intensywnych, silnych, często zmiennych i wolno przemijających emocji, przejawiają ryzykowne i impulsywne zachowania, zmagają się z częstymi kryzysami oraz problemami w relacjach z innymi ludźmi.
Trening jest uzupełnieniem terapii indywidualnej.

Trening opiera się na koncepcji treningu umiejętności w terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) według Marshy Linehan, w ramach tzw. „trzeciej fali” terapii poznawczo-bahawioralnej.
Cały trening obejmuje 4 obszary umiejętności:

 1. umiejętności związane z uważnością (mindfulness – wpływające na dobre samopoczucie i doświadczenie harmonii),
 2. umiejętności tolerancji dyskomfortu psychicznego (pomagające przetrwać kryzys),
 3. umiejętności związane z regulacją emocji (pozwalające redukować siłę
  i czas trwania niechcianych emocji),
 4. umiejętności związane ze skutecznością interpersonalną (pomocne
  w budowaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji z innymi ludźmi).

Dla wytrenowania wymienionych powyżej umiejętności najlepiej skorzystać z całego treningu. Podzieliliśmy go na 4 poziomy. Każdy z poziomów to szereg ćwiczeń pozwalających rozwijać potrzebne składowe sprawności.

Ważnym elementem treningu jest praca własna pomiędzy spotkaniami. Polega ona przede wszystkim na ćwiczeniu wprowadzonych na sesji umiejętności.

Obecnie zapraszamy na pierwszy poziom treningu obejmujący 8 spotkań trwających dwie godziny zegarowe.

 • Termin: raz w tygodniu, czwartki w godz. 18:30 – 20:30
 • Planowany początek treningu – 15 października 2021 r. /lub później w momencie zebrania się grupy liczącej minimum 10 osób.
 • Spotkania prowadzone będą na platformie ZOOM, ON-LINE;
 • Grupa liczy maksymalnie 12 uczestników
 • Nieobecność na 4 kolejnych sesjach wyklucza z udziału w treningu.
 • Cena za 8 spotkań grupowych to 800 zł przy jednorazowej płatności lub 880 zł przy dwóch ratach (480 zł + 400 zł)
 • Zapisy mailowo pod adresem: kontakt@amie.pl Proszę podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, a w temacie maila: Grupa DBT
 • Uczestnictwo w treningu poprzedzone jest procesem kwalifikacyjnym. Konsultacja wstępna z jednym z prowadzących trening to koszt 50 zł (czas trwania 30 min.)

Trenerzy

Beata Kita – psycholog, terapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie procesu certyfikacji w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej, ukończyła całościowe szkolenie DBT i posiada Certyfikat Praktyka Terapii Dialektyczno-Behawioralnej wydany przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne.

Piotr Rafał Porton – psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, ukończył całościowe szkolenie DBT i posiada Certyfikat Praktyka Terapii Dialektyczno-Behawioralnej wydany przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne.

Cena za 8 spotkań grupowych to 800 zł przy jednorazowej płatności lub 880 zł przy dwóch ratach (480 zł + 400 zł)

Uczestnictwo w treningu poprzedzone jest procesem kwalifikacyjnym. Konsultacja wstępna z jednym z prowadzących trening to koszt 50 zł (czas trwania 30 min.)