Psychoterapia dla dorosłych

Dorosłym oferujemy pomoc w zakresie problemów związanych z:

 • myślami samobójczymi,
 • zaburzeniami lękowymi, 
 • obniżonym nastrojem,
 •  codziennym funkcjonowaniem,
 • zaburzeniami osobowości (terapia schematu),
 • mobbingiem w pracy,
 • uzależnieniami behawioralnymi i/ lub  od substancji psychoaktywnych.

W Poradni AMiE oferujemy pomoc zarówno poprzez porady psychologiczne,  psychoterapię indywidualną krótko – jak i długoterminową, psychoterapię grupową, terapię par, jak i treningi terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT). 

Nie przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Nie rozmawiam po angielsku

Pomagam dorosłym i młodzieży

Ewa Dworska

Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny w trakcie szkolenia, doceniający w pracy terapeutycznej rolę empatii, zaangażowania oraz wiedzy. 

Mając na uwadze to, że „różnimy się między sobą pięknie”, warsztat terapeutyczny dopasowuje
do indywidualnych potrzeb Klienta. Jestem przekonana, że niezależnie od drogi życiowej
i przeszkód, które napotykamy – jesteśmy najlepszymi specjalistami od własnego życia. Dlatego towarzyszę i podpowiadam, poszukując wraz z Klientem takich rozwiązań, które pozwolą mu ruszyć naprzód, wzmocnią wiarę we własne siły i przywrócą radość.

Swoją pracę regularnie poddaję superwizji.

Prywatnie mama, ceniąca sobie kontakt z drugim człowiekiem, przyrodą i muzyką.

od

149 zł

/ sesja

Przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Nie rozmawiam po angielsku

Wspieram dorosłych i młodzież poprzez terapię i interwencję kryzysową

Joanna Sielska

Certyfikowany superwizor psychoterapii

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta dbt, dialogu motywującego certyfikowany interwent kryzysowy

od

249 zł

/ sesja

Nie przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Rozmawiam po angielsku

Wierzę w terapię par, prowadzę terapię w j.angielskim

Iga Jaraczewska

Certyfikowany superwizor psychoterapii

Absolwentka studiów magisterskich z psychologii na Uniwersytecie Londyńskim. W 1986r. z wyróżnieniem ukończyła podyplomowe studia dzienne w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Middelsex Hospital Medical School w Londynie; kierownik szkolenia: dr Victor Meyer (twórca innowacyjnego programu terapii dla osób z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi.

Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą, prowadząc konsultacje i psychoterapię (indywidualną i grupową) oraz terapię par i rodzin w nurcie psychoterapii poznawczo – behawioralnej (w tym trzecia fala) i dialogu motywującym. Prowadzi psychoterapię krótko- i długoterminową w języku polskim i angielskim.

Od ponad 20 lat zajmuje się wspieraniem różnych osób w zmianie destrukcyjnych nawyków (związanych z jedzeniem, nadmiernym wykorzystywaniem internetu itp.), wychodzeniu z uzależnienia (alkoholizm, narkotyki), radzeniu sobie z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi i trudnościami życiowymi, problemami w związkach partnerskich i relacjach z dziećmi. Pomaga osobom doświadczającym obniżonego nastroju, stanów depresyjnych, ataków paniki, natręctw, nadmiernego stresu, zaburzeń osobowości czy zaburzeń odżywiania.

Szczególną uwagę zwraca na wspieranie osób w rozwijaniu umiejętności uważnego zadbania o własny dobrostan.

Prywatnie miłośniczka m.in. rodzinnych spacerów z psem Urwisem.

od

249 zł

/ sesja

Nie przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Rozmawiam po angielsku

Pomagam w zmianie osobom dorosłym, prowadzę też terapię w j.angielskim

Marzena Badyna

Certyfikowany superwizor psychoterapii

Psycholog
Certyfikowany Psychoterapeuta CBT
Certyfikowany Superwizor CBT

od

249 zł

/ sesja

Nie przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Nie rozmawiam po angielsku

Wspieram wewnętrzną motywację

Anna Derwich

Certyfikowany superwizor psychoterapii

Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą prowadząc konsultacje i psychoterapię indywidualną oraz terapię par. Terapię prowadzi w nurcie poznawczo-behawioralnym, terapii schematów, terapii dialektyczno-behawioralnej oraz dialogu motywującym.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w terapii zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, uzależnień, problemów z codziennym funkcjonowaniem, leczeniu traumy oraz pomocy ofiarom przemocy. Relacje z klientem opiera na współpracy.

Szczególnie ważna jest dla niej pomoc w budowaniu u klienta wewnętrznej motywacji do zmiany.

od

249 zł

/ sesja

Nie przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Nie rozmawiam po angielsku

Pomagam dorosłym

Zuzanna Wodyk

Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Z natury — osoba szczerze zaciekawiona ludzkimi interakcjami i ich osadzeniem w kontekście. Czerpiąca z empatii i wiedzy, by zrozumieć i wesprzeć.

Mama dwójki synów, miłośniczka kawy i sztuki wypieków, podróżniczka.

od

149 zł

/ sesja

Nie przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Rozmawiam po angielsku

Pomagam dorosłym, terapia w j.angielskim

Maria Bochenek

Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Psychoterapię dopasowuję indywidualnie do pacjenta, wykorzystując techniki poznawcze, behawioralne, Dialog Motywujący i tzw. trzecią falę CBT. Najważniejsze jest dla mnie przekonanie, że pacjent jest ekspertem od samego siebie. Dlatego w pracy skupiam się na aktywnym słuchaniu, zaangażowaniu i uważności, dzięki którym mogę dobrze zrozumieć zgłaszane trudności, a także pomagać pogłębiać wiedzę o sobie samym. Moim celem jest wyposażenie pacjenta w narzędzia i umiejętności, dzięki którym długotrwale poprawi jakość swojego życia.

Pracuję z osobami dorosłymi zmagającymi się z trudnościami psychologicznymi i emocjonalnymi.

Pomagam osobom, które doświadczają:

 • Obniżonego nastroju (depresja, przewlekły smutek, brak motywacji i poczucia sensu)
 • Lęków i fobii (lęk uogólniony, społeczny, ataki paniki, fobie proste)
 • Zaburzeń obsesyjno- kompulsyjnych
 • Przewlekłego stresu
 • Trudności w relacjach
 • Niskiej samooceny
 • Wstydu

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

od

149 zł

/ sesja

Nie przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Nie rozmawiam po angielsku

Rozmawiam z dziećmi i młodzieżą

Dorota Kułakowska

Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Zajmuje się terapią indywidualną osób dorosłych, z takimi trudnościami jak lęk, depresja czy niskie poczucie własnej wartości. Udziela wsparcia osobom m.in. będących w kryzysach psychicznych, z trudnościami emocjonalnymi (radzenie sobie ze złością).

Znajduje się pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów poznawczo – behawioralnych.

od

149 zł

/ sesja

Nie przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Nie rozmawiam po angielsku

Pomagam dzieciom i młodzieży

Przemysław Gorzelak

Superwizor psychoterapii w trakcie certyfikacji

Od ponad 30 lat zajmuje się diagnozą, terapią i pomocą dzieciom, młodzieży oraz dorosłym.

W pracy terapeutycznej zarówno indywidualnej, grupowej jak i w pracy z rodzinami integruje różne podejścia terapeutyczne, m.in. poznawczo-behawioralne, dialogu motywującego, logoterapii.

W pracy z ludźmi wspiera podmiotowość każdej osoby i elastyczność wobec trudności, umacnianie motywacji i troskę każdego o własny rozwój.

od

249 zł

/ sesja

Przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Nie rozmawiam po angielsku

Pomagam w uzależnieniach

Karolina Rakocz

Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Pracuje z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz od zachowań (hazard, zakupy, Internet) oraz z ich bliskimi. Ponadto prowadzi terapię osób z zaniżoną samooceną, trudnościami związanymi z regulacją emocji, czy realizacją celów. Pomaga osobom z depresją oraz zaburzeniami lękowymi. Pracuje z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi.

Doświadczenie zdobywała jako kierowniczka ośrodka leczenia uzależnień, terapeutka w poradni leczenia uzależnień oraz prowadząc własną praktykę
Terapie postrzega jako prace nad szeroko pojętą zmianą, którą jako terapeutka wspiera i pomaga jej dokonać. Wierzy, że każdy jest w stanie zrealizować swój cel.

Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów poznawczo-behawioralnych.

od

169 zł

/ sesja

Nie przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Nie rozmawiam po angielsku

Wspieram osoby LGBT

Małgorzata Kowalska

Certyfikowany psychoterapeuta

Doświadczenie zdobywała studiując pedagogikę i filozofię na Otto-Friedrich-Üniversität w Bambergu (Niemcy) oraz na stażu w organizacji pozarządowej LSVD (Lesben-und-Schwulenwerband Berlin Brandenburg) w Berlinie. Na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi autorski przedmiot Nieheteronormatywność w ujęciu psychospołecznym.

Pracuje z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą z takimi trudnościami jak lęk, depresja, uzależnienia, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia zachowania, komunikacja, relacje.

Chętnie podejmuje współpracę z osobami należącymi do mniejszości seksualnych i płciowych. Znajduje się pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów poznawczo-behawioralnych.

od

169 zł

/ sesja

Przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Nie rozmawiam po angielsku

Rozmawiam z rodzinami

Beata Kita

Certyfikowany psychoterapeuta

Pracuje z osobami borykającymi się z takimi problemami jak zaniżona samoocena, trudności z realizacją celów, radzeniem sobie z emocjami (złością, gniewem), zaburzenia lękowe, depresja, kryzys psychologiczny, trudności w relacjach, w związkach, doświadczenie przemocy w rodzinie, uzależnienia, kłopoty wychowawcze.

Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię dorosłych, par, dzieci i młodzieży, warsztaty rozwoju osobistego, umiejętności rodzicielskich, udziela wsparcia psychologicznego.

Kocha ludzi i uważa, że wszyscy zasługują na uwagę i szacunek. Dużo radości czerpie też z kontaktu z przyrodą i stara się dbać o nią, żyć w sposób ekologiczny.

W pracy klinicznej szczególną wagę przywiązuje do wydobywania i rozwijania mocnych stron osoby, by oprzeć na nich zmianę.

od

169 zł

/ sesja