amie_poradnia_kolor_jasne_tlo_2

Trening DBT Dorośli

Akademia Motywacji i Edukacji zaprasza na 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE Z POCZUCIEM  PRZYTŁOCZENIA PRZYKRYMI EMOCJAMI, BRAKIEM ICH RÓWNOWAGI, TRUDNOŚCIAMI W RELACJACH

Jeśli chcesz poprawić jakość swojego życia dzięki nowym umiejętnościom psychologicznym, zapraszamy – sprawdź na ile poniższa oferta może Ci pomóc.

Oferowany trening skierowany jest do osób dorosłych, które doświadczają np. intensywnych, silnych, często zmiennych i wolno przemijających emocji, przejawiają ryzykowne i impulsywne zachowania, zmagają się z częstymi kryzysami oraz problemami w relacjach z innymi ludźmi.

Trening nie zastępuje terapii indywidualnej, jest jej uzupełnieniem.

Trening opiera się na koncepcji treningu umiejętności w terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) według Marshy Linehan, w ramach tzw. „trzeciej fali” terapii poznawczo-bahawioralnej. 

   Cały trening obejmuje 4 obszary umiejętności:

 1. umiejętności związane z uważnością (mindfulness – wpływające na dobre samopoczucie i doświadczenie harmonii),
 2. umiejętności tolerancji dyskomfortu psychicznego (pomagające przetrwać kryzys),
 3. umiejętności związane z regulacją emocji (pozwalające redukować siłę
  i czas trwania niechcianych emocji),
 4. umiejętności związane ze skutecznością interpersonalną (pomocne w budowaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji z innymi ludźmi).

Zapraszamy na pierwszą edycję treningu DBT.

 • Termin: Spotkania odbywają się  raz w tygodniu, poniedziałki w godz. 19:00 – 20:30
 • Koszt: Trening obejmuje 20 spotkań. Cena za 5 spotkań grupowych to 620 zł przy jednorazowej płatności za cały moduł lub 720 zł – w przypadku płatności w dwóch ratach (440 zł+280zł) Zarówno pełna opłata jak też pierwsza rata płatne najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem danego modułu; wpłaty drugiej  rata oczekujemy przed trzecim spotkaniem danego modułu.
 • Uczestnictwo w treningu poprzedzone jest procesem kwalifikacyjnym. Konsultacja wstępna  z jednym z prowadzących trening to koszt 70 zł (czas trwania 30 min.) Zapisy na konsultację wstępną poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

Formularz zgłoszenia

 

Trenerzy

 • Beata Kita – psycholog, terapeutka poznawczo-behawioralna certyfikowana przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej
  i Behawioralnej, ukończyła całościowe szkolenie DBT, posiada Certyfikat Praktyka Terapii Dialektyczno-Behawioralnej wydany przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne,  
 • Piotr Rafał Porton – psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny
  w trakcie procesu certyfikacji w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej
  i Behawioralnej, ukończył całościowe szkolenie DBT i posiada Certyfikat Praktyka Terapii Dialektyczno-Behawioralnej wydany przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne.
 

Co daje DBT?
Terapia dialektyczno-behawioralna skupia się na nauce i praktyce umiejętności, które pomagają w codziennym życiu. Są to:

umiejętności związane z uważnością (mindfulness) wpływające na dobre samopoczucie i doświadczenie harmonii,
umiejętności tolerancji dyskomfortu psychicznego pomagające przetrwać kryzys,
umiejętności związane z regulacją emocji pozwalające redukować siłę i czas trwania niechcianych emocji,
umiejętności związane ze skutecznością interpersonalną pomocne w budowaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji z innymi ludźmi.

W jakich przypadkach DBT sprawdza się najlepiej?
DBT jest bardzo skuteczną metodą leczenia rekomendowaną szczególnie dla osób, u których występują:

zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD),
zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
zaburzenia lękowe uogólnione (GAD)
zaburzenia depresyjne (w tym depresja lekooporna i depresja przewlekła),
zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD),
zaburzenia związane z nadużywaniem substancji,
zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, objadanie się),
zespół stresu pourazowego (PTSD).

Skuteczność DBT
Dzięki podejściu DBT ludzie mogą realnie poprawić swoje umiejętności radzenia sobie w życiu oraz rozwinąć zdrowe sposoby wyrażania trudnych emocji. Skuteczność DBT nie zależy od wieku, płci, statusu cywilnego, orientacji seksualnej czy pochodzenia etnicznego. Szczególnie owocne jest stosowanie DBT w leczeniu zaburzenia osobowości typu borderline (BPD) w kontekście zmniejszania liczby samobójstw. Jedno z ostatnich badań w tym obszarze wykazało, że po leczeniu z wykorzystaniem DBT, ponad 75% osób z BPD nie spełniało już kryteriów diagnostycznych dla dotychczasowego stanu.

Inne z badań wykazało, że terapia DBT, w której zastosowano trening umiejętności ma większą skuteczność w redukowaniu liczby samobójstw niż sama terapia (bez treningu). Mimo, że większość badań koncentruje się na zaburzeniach osobowości typu borderline i zaburzeniach depresyjnych w kontekście ograniczania samobójstw, to DBT osiąga wysoką skuteczność w leczeniu innych trudności, dotąd nie uwzględnionych w oficjalnych badaniach.

Znając korzyści i możliwości, jakie daje terapia dialektyczno-behawioralna, zespół AMiE przygotował kursy DBT dla dorosłych i młodzieży.