amie_poradnia_kolor_jasne_tlo_2

Nie ma dwóch takich samych historii i jednej recepty na szczęście, dlatego w Poradni AMiE proponujemy różnorodne metody terapeutyczne, wszystkie o naukowo potwierdzonej skuteczności.

Wprowadziliśmy i realizujemy autorski model terapii krótkoterminowej.