amie_poradnia_kolor_jasne_tlo_2

Uzależnienia

Wpadanie w nałóg może przebiegać z różną szybkością, często „niezauważenie” i stać się trudnością, problemem z którym niełatwo jest radzić sobie samodzielnie. Niezależnie od rodzaju uzależnienia z jakim się zmagamy – uzależnienie od alkoholu, substancji psychoaktywnych, uzależnienie behawioralne (hazard, seksoholizm, zakupoholizm, uzależnienie od gier komputerowych), warto poszukać wsparcia psychoterapeutycznego, by w celu diagnozy oraz terapii, […]

Złość

Jedną z podstawowych emocji, w które wyposażyła nas natura jest złość. Podobnie jak radość, lęk czy smutek jest intensywną i na ogół krótkotrwałą reakcją na bodźce. Złość to nie to samo co agresja, a umiejętność jej okazywania i doświadczania jest tak samo ważna jak odczuwanie innych emocji. Niezależnie od tego, jaka jest intensywność złości, czy […]

Depresja

Większość z nas od czasu do czasu doświadcza depresji. Są zdarzenia w życiu, które powodują obniżenie nastroju np. kłótnia z przyjacielem, niezaliczony egzamin na studiach, rozstanie z partnerem/partnerką, utrata pracy. Wówczas odczuwany smutek, pesymizm czy brak nadziei są chwilowe tzn. są nieprzyjemne w chwili , gdy ich doznajemy natomiast po kilku dniach, tygodniach samoistnie mijają. […]

Lęk

Lęk to jedna z powszechnych emocji, jakiej doświadczamy w życiu. Jest alarmem w naszym ciele, pozwala nam poradzić sobie z realnym zagrożeniem, przygotowując do działania. Lęk jest kluczowy do przetrwania, ponieważ dzięki niemu albo przygotowujemy się do ucieczki, unikając zagrożenia, niebezpieczeństwa albo podejmujemy walkę. Jednak tak pomocne uczucie, jeśli wydostaje się spod kontroli tzn. czujemy […]

Emocjonalne Know-How

„Emocjonalne Know-How w czasach Pandemii „to to program który pomoże Ci samodzielnie radzić sobie z trudnymi emocjami związanym z długotrwałym przebywaniem w izolacji społecznej. Twórcami tego wyjątkowego, pomocnego i bardzo interesującego programu jest Hands Free Know-How. Znaleźliśmy się w zupełnie wyjątkowej sytuacji – większość z nas nie miała dotychczas do czynienia z pandemią i związanymi z nią […]

Wypalenie zawodowe – kiedy czujesz, że już dłużej nie możesz

Wypalenie zawodowe jest długotrwałym stanem przemęczenia, wynikający z przeciążenia pracą, który nie ustępuje nawet po odpoczynku czy urlopie. Amerykańskie badania donoszą, że od roku 2020 do roku 2021 wypalenie zawodowe wzrosło o 10% u kobiet i 7% u mężczyzn i wynosi odpowiednio 42% i 35% [1]. Oznacza to, że praca w różnych warunkach, w tym […]

Jak zaspokajać swoje potrzeby dbając o relacje z innymi ludźmi?

Potrzeba to uczucie konieczności wykonania lub zrobienia czegoś. To stan, w którym osoba doznaje uczucia niespełnienia, co skłania ją podjęcia aktywności, która może to uczucie zaspokoić. Każdy człowiek ma różne, mniej lub bardziej uświadomione potrzeby. Najogólniej można je umieścić w kilku obszarach, które mogą się nazywać następująco: potrzeba autonomii oraz związana z nią swoboda wyboru marzeń, […]

Zespół stresu pourazowego

Zespół stresu pourazowego (PTSD, zaburzenie stresowe pourazowe, posttraumatic stress disorder) to jedno z zaburzeń lękowych wyodrębnionych w latach 70. XX wieku. jako wynik wpływu przeżyć wojennych na psychikę człowieka. Zaburzenie opisano jako reakcję na obiektywnie ciężką sytuację stresową, która zagraża życiu lub integralności cielesnej (katastrofa zarówno naturalna, jak i spowodowana przez człowieka), klęska żywiołowa, atak […]

Akceptacja emocji

1. Jak rozumiesz odczuwanie emocji? Refleksja: Jakie najczęściej odczuwasz emocje? Jak podzieliłbyś emocje, które znasz? Teoria: Emocje nie są ani „dobre”, ani „złe”. Każda emocja może być korzystna dla człowieka i każda może być destrukcyjna. To zależy, czy przeżywana jest adekwatnie do sytuacji oraz jakie są konsekwencje przeżywania emocji dla człowieka i celów, do których […]