Adriana Weremij

terapia krótkoterminowa

Psycholog, psychoterapeukta w trakcie szkolenia. Tytuł psychologa uzyskała na Uniwersytecie Gdańskim. Aktualnie kończy 2 rok szkoły terapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji.

Doświadczenie jako psycholog zdobywała w fundacji Centrum Praw Kobiet gdzie udzielała wsparcia i prowadziła pierwsze konsultacje psychologiczne. Swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną pogłębiała na stażach na oddziale dziennym otwartym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Aktualnie pracuje jako psycholog na oddziale dziennym w SZPZLO.

Zajmuje się terapią osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami nastroju i adaptacyjnymi. Pracuje z osobami doświadczającymi kryzysu w życiu prywatnym czy zawodowym, zmagającymi się z długotrwałymi negatywnymi emocjami, a także z niską samooceną czy trudnościami w nawiązywaniu relacji.

W swojej pracy stawia przede wszystkim na indywidualne podejście do każdego pacjenta i relację z drugim człowiekiem opartą na zaufaniu, otwartości na jego potrzeby i trudności z jakimi przychodzi, ale również na zasoby indywidualne, które mogą być motorem do osobistego rozwoju. W swojej pracy techniki poznawczo-behawioralne integruje z technikami bazującymi na uważności oraz z terapią schematów. Znajduje się pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów poznawczo-behawioralnych.