Ewelina Sztreja-Stankiewicz

terapia krótkoterminowa

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia. Tytuł psychologa uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktualnie jest w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji.

Pracuje jako psycholog w Zespole Szkół nr 9 w Koszalinie. Posiada doświadczenie terapeutyczne i diagnostyczne w pracy z osobami z zaburzeniami lękowymi, afektywnymi, zaburzeniami osobowości, a także osobami z doświadczającymi kryzysu psychicznego.

Jej motywacja do pracy psychoterapeuty opiera się na chęci pomagania pacjentom w usuwaniu przeszkód na drodze do bliskich relacji w ich życiu oraz czerpania z życia pełnymi garściami. Znajduje się pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów poznawczo-behawioralnych.