Monika Rosińska

terapia dzieci, konsultacje dla rodziców

Psycholog, pedagog, terapeutka motywująca (certyfikat PTTM), terapeutka behawioralna (certyfikat PSTB), absolwentka rocznego szkolenia w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży (certyfikat NODN „Poza Schematami”).

Ma dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prowadzi terapię dzieci ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, ADHD, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, zaburzeniami lękowymi, przewlekle chorymi oraz doświadczającymi kryzysu związanego ze śmiercią lub chorobą bliskiej osoby, rozstaniem rodziców. Oferuje również pomoc dzieciom borykającym się z niską samooceną, nie radzącym sobie z emocjami, nawiązywaniem relacji rówieśniczych. Wspiera rodziców doświadczających trudności wychowawczych z dziećmi na różnych etapach rozwoju oraz związanych ze specyfiką wychowywania dziecka z niepełnosprawnością. Prowadzi konsultacje oraz warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

W pracy z dziećmi łączy metodę dialogu motywującego z technikami behawioralnymi oraz poznawczo-behawioralnymi. Dużą wagę w procesie terapeutycznym przywiązuje do współpracy z rodzicami oraz wychowawcami i nauczycielami. Proponuje rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby dzieci i są możliwe do realizacji.

Ze względu na trwającą pandemię i ograniczone możliwości bezpośredniego kontaktu na terenie poradni, aktualnie oferowana pomoc jest skierowana głównie do rodziców. Pierwsza konsultacja on-line służy zazwyczaj zebraniu informacji na temat doświadczanych przez dziecko i rodziców trudności – ważne jest takie zorganizowanie czasu i przestrzeni, aby dziecko miało w tym czasie zapewnioną opiekę i nie było świadkiem rozmowy. Udzielenie wskazówek do pracy z dzieckiem jest z reguły możliwe na kolejnym spotkaniu. Między spotkaniami rodzice mogą zostać poproszeni o wykonanie ukierunkowanej obserwacji zachowania dziecka. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą również przygotować nagranie video, które będzie służyło jako materiał do analizy w trakcie spotkania.