Renata Dańczak

terapia dorosłych, terapia krótkoterminowa

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia. Tytuł psychologa uzyskała na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Aktualnie  jest w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji. Doświadczenie jako psycholog zdobywała w Instytucie Psychologii Zdrowia pracując z osobami dorosłymi będącymi w kryzysie emocjonalnym oraz w NGO m. in. w fundacji Centrum Praw Kobiet, gdzie udzielała wsparcia osobom doświadczającym przemocy i narażonym na wykluczenie. Swoją wiedzę pogłębiała również na stażu w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym Szpitala Wolskiego w Warszawie.

Zajmuje się pracą terapeutyczną z osobami zmagającymi się zaburzeniami nastroju, lękowymi oraz z zaburzeniami osobowości. Pracuje również z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego, borykającymi się z trudnościami relacjach, długotrwałymi negatywnymi emocjami, a także z niskim poczuciem własnej wartości czy mierzącymi się z permanentnym stresem.

W swojej pracy stawia przede wszystkim na silną relację terapeutyczną, a dopiero w drugiej kolejności na dobór technik i narzędzi. Uważa, że każdy człowiek to inna historia i inne potrzeby, dlatego też preferuje indywidualne podejście, opierające się na osobistych celach klienta, w poszanowaniu jego odrębności i z uwzględnieniem zasobów, jakie posiada. W pracy łączy techniki poznawczo-behawioralne z terapią schematów. Znajduje się pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów. Pracuje również po angielsku.