amie_poradnia_kolor_jasne_tlo_2

Iga Jaraczewska

Wierzę w terapię par, prowadzę terapię w j.angielskim

Jak pomagam?

w gabinecie

online

po angielsku

Psycholożka kliniczna, psychoterapeutka, terapeutka motywująca PTTM, certyfikowana trenerka dialogu motywującego MINT (tytuł nadawany przez międzynarodowe stowarzyszenie trenerów MINT), superwizorka psychoterapii-dydaktyk PTTPB. Trenerka biznesu.

O sobie

Absolwentka studiów magisterskich z psychologii na Uniwersytecie Londyńskim. W 1986r. z wyróżnieniem ukończyła podyplomowe studia dzienne w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Middelsex Hospital Medical School w Londynie; kierownik szkolenia: dr Victor Meyer (twórca innowacyjnego programu terapii dla osób z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi.

Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą, prowadząc konsultacje i psychoterapię (indywidualną i grupową) oraz terapię par i rodzin w nurcie psychoterapii poznawczo – behawioralnej (w tym trzecia fala) i dialogu motywującym. Prowadzi psychoterapię krótko- i długoterminową w języku polskim i angielskim.

Od ponad 20 lat zajmuje się wspieraniem różnych osób w zmianie destrukcyjnych nawyków (związanych z jedzeniem, nadmiernym wykorzystywaniem internetu itp.), wychodzeniu z uzależnienia (alkoholizm, narkotyki), radzeniu sobie z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi i trudnościami życiowymi, problemami w związkach partnerskich i relacjach z dziećmi. Pomaga osobom doświadczającym obniżonego nastroju, stanów depresyjnych, ataków paniki, natręctw, nadmiernego stresu, zaburzeń osobowości czy zaburzeń odżywiania.

Szczególną uwagę zwraca na wspieranie osób w rozwijaniu umiejętności uważnego zadbania o własny dobrostan.

Prywatnie miłośniczka m.in. rodzinnych spacerów z psem Urwisem.

Doświadczenie zawodowe

Pracowała jako psycholog kliniczny w kilku głównych klinikach medycznych w Londynie (neuropsychologia, psychiatria osób dorosłych, psychiatria dzieci i młodzieży, uzależnienia), w przyszpitalnych poradniach zdrowia psychicznego oraz w ramach środowiskowej opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Po powrocie do Polski podjęła pracę jako psycholog w Instytucie Psychologii Zdrowia, gdzie m.in. stworzyła koncepcję (i opracowała wspólnie z prof. J. Mellibrudą) pierwszego w Polsce wieloośrodkowego badania, którego celem było monitorowanie efektów terapii. Nadzorowała prace związane z wdrażaniem badań w tzw. wiodących placówkach terapii uzależnień na terenie całej Polski.

Od ponad 20 lat zajmuje się uczeniem psychoterapii i superwizji. Wprowadziła na grunt polski metodę dialogu motywującego, systematycznie współpracując z takimi instytucjami jak Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Centrum Zdrowia Dziecka. Inicjatorka powstania i wieloletnia prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej PTTM (aktualnie ponownie w tej roli). Twórczyni autorskiego systemu szkoleń z zakresu DM, tzw. Studium Dialogu Motywującego, prowadzącego do uzyskania certyfikatu terapeuty dialogu motywującego PTTM.

Od lat 90-tych wykładowczyni i superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Była wieloletnia członkini władz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Kierownik naukowy Kursu Superwizora-Dydaktyka PTTPB.

Redaktorka naukowa licznych publikacji i autorka kilkudziesięciu artykułów i książek dotyczących pracy terapeutycznej, w tym pierwszej polskiej książki „Dialog Motywujący w teorii i praktyce”. Organizatorka, współorganizatorka i członkini komitetów naukowych wielu międzynarodowych konferencji, promujących metody pracy psychoterapeutycznej o potwierdzonej skuteczności.

Aktywnie występowała na międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych w Polsce i zagranicą (m.in. prowadzenie sympozjów i warsztatów, wygłaszanie referatów, prezentacja posterów itp.), m.in:

 1. Włochy (2012),
 2. Maroko (2013),
 3. Litwa (2014),
 4. Niemcy (2015, 2017),
 5. Estonia (2019),
 6. Kazachstan (2019),
 7. Niemcy (2019, 2020),

 

oraz konferencje w Polsce dla Akademii Motywacji i Edukacji (2018, 2021) i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2021) i wiele innych.

Za swoją zawodową działalność została wielokrotnie wyróżniona, m.in. przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej: za działalność na rzecz popularyzowania psychoterapii poznawczo-behawioralnej;

 • Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej za wprowadzenie do Polski metody dialogu motywującego;
 • Wyróżnienie Instytutu Psychologii Zdrowia: za wkład w szerzenie w Polsce metod terapii uzależnień i pracy psychologicznej o naukowo potwierdzonej skuteczności.

Superwizorka specjalistów indywidualnych i zespołów klinicznych w takich placówkach, jak Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka (Zakład Psychologii Zdrowia) czy Centrum Koordynacji Opieki Środowiskowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii).

Obecnie współprowadzi Akademię Motywacji i Edukacji w Warszawie, zajmującą się kształceniem profesjonalistów w ramach opartej na dowodach naukowych psychoterapii poznawczo-behawioralnej, w tym opartej na tzw. trzeciej fali (m.in. terapia schematów, terapia dialektyczno-behawioralna, terapia akceptacji i zaangażowania ACT, terapia FAP) oraz na dialogu motywującym DM. Prowadzona przez nią szkoła psychoterapii spotyka się z wysoką oceną uczestników pod względem zwiększania kompetencji zawodowych.

Stale rozwija swoje kompetencje, biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach i stawiając sobie coraz ciekawsze cele.
Coś co może Cię zaskoczyć: pracowała jako asystentka 4 brytyjskich ambasadorów w Polsce.

Wykształcenie

 • Absolwentka studiów magisterskich z psychologii na Uniwersytecie Londyńskim.
 • W 1986r. z wyróżnieniem ukończyła podyplomowe studia dzienne w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Middelsex Hospital Medical School w Londynie
 • Kierownik szkolenia: dr Victor Meyer (twórca innowacyjnego programu terapii dla osób z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi.

Szkolenia i studia podyplomowe

Tytuł psychologa klinicznego (Charted Clinical Psychologist, BPS) uzyskała po ukończeniu trzyletnich podyplomowych studiów dziennych w zakresie psychologii klinicznej (in-service training in Clinical Psychology), organizowanych przez National Health System w Wielkiej Brytanii. Specjalizowała się w neuropsychologii i terapii uzależnień.

Jako pierwsza Polka w 1989 r. ukończyła całościowe szkolenie w dialogu motywującym (kierownik szkolenia: dr Henck van Bilsen).

Certyfikaty

 • Certyfikat superwizora-dydaktyka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej
 • Certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej
 • Certyfikat terapeuty motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej
 • Certyfikat ukończenia całościowego szkolenia z zakresu terapii dialektyczno-behawioralnej
 • DBT – The British Psychological Society & GreenWood Mentors Ltd,

Aby umówić się na sesję do tego specjalisty skontaktuj się bezpośrednio z Poradnią AMiE:

+48 536 73 60 01
poradnia@amie.pl

Bezpłatnie możesz zmienić termin sesji lub ją odwołać do 24h przed zaplanowanym rozpoczęciem.

Za sesję zapłacisz przelewem online podczas umawiania wizyty.

Nie nic musisz instalować by skorzystać z psychoterapii online. Wideo-sesję zrealizujesz korzystając ze swojej przeglądarki interetowej lub telefonu.

Let’s

Want to discuss my work or a challenge you’re facing?  Leave your details and I’ll get back to you

Aby umówić się na sesję do tego specjalisty skontaktuj się bezpośrednio z Poradnią AMiE:

+48 536 73 60 01
poradnia@amie.pl