amie_poradnia_kolor_jasne_tlo_2

Trudności dzieci

Dzieci i młodzież patrzą na świat inaczej niż dorośli, często nawet nie rozumieją czego się od nich oczekuje i nie wiedzą jak i jakie wykorzystać zasoby, by poradzić sobie z problemami. Dodatkowo dorośli często nadmiernie chronią dzieci przed niebezpieczeństwami, stresorami, przez co dzieci stają się bardziej podatne na zranienie, odrzucenie czy rozczarowanie. Brak doświadczenia w radzeniu sobie z przeszkodami codziennego życia i nadmierna zależność od dorosłych nie ułatwiają dzieciom pokonywania pojawiających się na ich drodze trudności.

Najczęściej obserwowane trudności dzieci:

 • lęk separacyjny – nadmierny i rozwojowo niewłaściwy lęk związany z oddzieleniem od rodziców, od domu objawiający się nadmiernym zamartwianiem albo potencjalną chorobą, wypadkiem, śmiercią biskiej osoby albo sytuacją bycia porwanym, zgubienia się; a także niechęć do wychodzenia z domu, pozostawiania samemu w domu
 • depresja: obniżony nastrój, płaczliwość, częste bóle brzucha, głowy, zaburzenia zachowania
 • nadpobudliwość, impulsywność, kłopoty z e skupieniem uwagi,
 • natrętne myśli i czynności
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • szkolne fobie
 • moczenie nocne
 • zanieczyszczanie kałem
 • tiki
 • dysleksja- specyficzne zaburzenia uczenia się
 • kłopoty z jedzeniem
 • uzależnienie od telefonu, gier
 • bóle somatyczne – bóle głowy, brzucha jako reakcja na napięcia – tzw. somatyzacje.

Niezależnie od trudności , z jakimi zmaga się Twoje dziecko, warto poszukać wsparcia i poprawić jakość życia rodzinnego. Oferujemy pomoc zarówno Twojemu dziecku jak i całej rodzinie.

Nie przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Nie rozmawiam po angielsku

Rozmawiam z dziećmi i młodzieżą

Dorota Kułakowska

Certyfikowana psychoterapeutka

Zajmuje się terapią indywidualną osób dorosłych, z takimi trudnościami jak lęk, depresja czy niskie poczucie własnej wartości. Udziela wsparcia osobom m.in. będących w kryzysach psychicznych, z trudnościami emocjonalnymi (radzenie sobie ze złością).

Znajduje się pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów poznawczo – behawioralnych.

od

200 zł

/ sesja

Nie przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Nie rozmawiam po angielsku

Pomagam dzieciom i młodzieży

Iwona Popielarz

Certyfikowany superwizor psychoterapii

Od niespełna 20 lat zajmuje się diagnozą, terapią i pomocą dzieciom, młodzieży oraz młodym dorosłym.

W pracy terapeutycznej zarówno indywidualnej, grupowej jak i w pracy z rodzinami integruje różne podejścia terapeutyczne, m.in. poznawczo-behawioralne, dialogu motywującego, terapii dialektyczno-behawioralnej. W pracy z ludźmi kieruje się zasadą współpracy i elastyczności, bo taki kierunek służy umacnianiu u osoby jej własnej motywacji i zobowiązanie do zmiany.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w służbie zdrowia: przez kilkanaście lat w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy oraz Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela.

Poza pracą kliniczną zajmuje się dydaktyką – prowadząc szkolenia, wykłady dla psychologów, pedagogów, lekarzy, nauczycieli.

Uwielbia ludzi, a relaksuje się najczęściej obcując z przyrodą.

od

280 zł

/ sesja

Przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Nie rozmawiam po angielsku

Rozmawiam z dziećmi

Monika Rosińska

Terapeuta motywujący PTTTM i behawioralny

W pracy terapeutycznej łączy metodę dialogu motywującego z technikami behawioralnymi oraz poznawczo-behawioralnymi. Dużą wagę przywiązuje do współpracy z rodzicami oraz wychowawcami i nauczycielami.

Proponuje rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby dzieci i są możliwe do realizacji. Pracuje z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi terapię indywidualną, udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom. Prowadzi również szkolenia oraz warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

od

180 zł

/ sesja