amie_poradnia_kolor_jasne_tlo_2

Arkadiusz Łuszczyński

Certyfikowany Psychoterapeuta Poznawczo-Behawioralny PTTPB

Jak pomagam?

w gabinecie

online

po angielsku

O sobie

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień od 2013 roku

Absolwent czteroletniego szkolenia w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie.

Arkadiusz Łuszczyński pochodzi z niewielkiej miejscowości Gryfino w zachodniopomorskim. W 2003 roku ukończył Uniwersytet Szczeciński na kierunku pedagogicznym. Jego życie splotło się następnie z miastem Ostrołęka, gdzie od 20 lat pracuje w obszarze zawodowym niosącym pomoc osobom doświadczającym kryzysów.

Pracuje w nurcie poznawczo behawioralnym głównie z osobami uzależnionymi, wykorzystując dialog motywujący oraz terapię schematu. Przez wiele lat jego praca koncentrowała się wyłącznie na osobach z problemem uzależnienia. Jako jedna z pierwszych osób pracujących w Poradni Leczenia Uzależnień w Ostrołęce, zaczął prowadzić terapię dla osób z uzależnieniem behawioralnym. W 2008 roku rozpoczął pracę na całodobowym oddziale Leczenia Uzależnień w strukturach ostrołęckiego szpitala, co pozwoliło mu zdobyć szerokie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Dostrzegając trudności z jakimi zmagają się osoby z uzależnieniem oraz członkowie ich rodzin, postanowił rozszerzać swój warsztat pracy w dziedzinie psychoterapii poznawczo-behawioralnej rozpoczynając czteroletnie szkolenie w 2017 roku.

Zainteresowania

Podróże, planespotting, pływanie, treningi oporowe.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zdobywał w pracując przez 8 lat w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od alkoholu w Ostrołęce. Pracował w poradniach leczenia uzależnień w Ostrołęce, Łomży i Legionowie. Współpracuje z Urzędami Gmin, gdzie prowadzi punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych. Ma również własny gabinet psychoterapii w którym pracuje w formie on-line. Obecnie pracuje w Porani Zdrowia Psychicznego w ośrodku „Zdrowie” gdzie pomaga osobom z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi (terapia indywidualna, terapia grupowa). Współpracuje z dwoma poradniami Psychologiczno-Terapeutycznymi dla Dzieci i Młodzieży, gdzie prowadzi terapię grupową dla młodzieży z zaburzeniami depresyjno-lękowymi. Doświadczenie i umiejętności zdobywał również pracując na przestrzeni lat między innymi w: Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce (praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi), jako pedagog szkolny w szkole podstawowej oraz liceum. Pracował również jako wychowawca w Ochotniczym Hufcu Pracy z trudną młodzieżą oraz dziennym oddziale psychiatrycznym działającym w strukturach łomżyńskiego szpitala wojewódzkiego. Na bieżąco poszerza i uzupełnia swoją wiedzę i umiejętności min. poddając swoją pracę regularnej superwizji u doświadczonych terapeutów-superwizorów oraz uczestnicząc w szkoleniach specjalistycznych z zakresu terapii schematu oraz dialogu motywującego. Odbył liczne szkolenia w obszarze terapii osób uzależnionych, koncentrując się na osobach z uzależnieniem behawioralnym (hazard oraz pornografia). Otrzymał certyfikat programu „CANDIS” skierowany dla osób uzależnionych od marihuany lub innych przetworów konopi, adresowany do osób pow. 16 roku życia, gdzie w pracy wykorzystuje założenia i metodę dialogu motywującego oraz koncepcje behawioralno-poznawcze. Prowadził liczne zajęcia profilaktyczne w obszarze uzależnień dla dzieci i młodzieży. Współpracuje z ostrołęckimi psychiatrami i innymi terapeutami.

Wykształcenie

 • Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku pedagogicznym w 2003 roku.

Szkolenia i studia podyplomowe

 • Szkolenie podyplomowe z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży z elementami III fali (w trakcie).
 • Czteroletnie szkolenie w Akademii Myśli i Edukacji w Warszawie.
 • Ukończony pierwszy etap szkolenia z Terapii Schematu (obecnie kontynuacja szkolenia).

Dodatkowo szereg szkoleń w zakresie:

 • uzależnień behawioralnych ( hazard, korzystanie z urządzeń elektronicznych, pornografia)
 • programu ograniczania picia prowadzonego przez PARPA
 • pracy z osobami stosującymi przemoc
 • pracy z osobami doświadczającymi przemocy
 • pracy z osobami pochodzącymi z rodzin alkoholowych (tzw. DDA)
 • pracy z osobami uzależnionymi od Kanabinoli oraz szkodliwie używającymi w programie CANDIS
 • pracy terapeutycznej dotyczącej zastosowania dialogu motywującego w różnych obszarach problemowych.

Certyfikaty

Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego (nr 181) przyznawany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB) uprawniający do samodzielnego prowadzenia psychoterapii.

Certyfikat Specjalisty Psychoterapii uzależnień nr 1329 wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która uprawnia do samodzielnego prowadzenia psychoterapii.

Certyfikat „CANDIS” – program skierowany dla osób uzależnionych od marihuany lub innych przetworów konopi.

Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie uzależnień behawioralnych organizowanych przez „błękitny Krzyż”.

Bezpłatnie możesz zmienić termin sesji lub ją odwołać do 24h przed zaplanowanym rozpoczęciem.

Za sesję zapłacisz przelewem online podczas umawiania wizyty.

Nie nic musisz instalować by skorzystać z psychoterapii online. Wideo-sesję zrealizujesz korzystając ze swojej przeglądarki interetowej lub telefonu.

Let’s

Want to discuss my work or a challenge you’re facing?  Leave your details and I’ll get back to you