Arkadiusz Łuszczyński

Arkadiusz Łuszczyński

Pomagam osobom uzależnionym i współuzależnionym.

Jestem psychoterapeutą z ponad 20-letnim doświadczeniem w pomocy osobom doświadczającym kryzysów. Pracuję w nurcie poznawczo behawioralnym głównie z osobami uzależnionymi, wykorzystując dialog motywujący oraz terapię schematu. Działam na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, prowadząc profilaktyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży, które pomagają budować świadomość oraz umiejętności niezbędne do unikania uzależnień i podejmowania zdrowych decyzji życiowych.

W czym mogę Ci pomóc?

Prowadzę terapię indywidualną i grupową z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Koncentruję się na pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych i od zachowań, a także z osobami współuzależnionymi. Wspieram moich klientów w odzyskiwaniu kontroli nad swoim życiem poprzez budowanie zdrowych nawyków i strategii radzenia sobie z trudnościami. 

Wykształcenie

  • Pedagogika na Uniwersytecie Szczecińskim
  • Szkolenie podyplomowe z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży z elementami III fali (w trakcie)
  • Czteroletnie szkolenie w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie
  • Szkolenie z Terapii Schematu (obecnie kontynuacja szkolenia)

Zarezerwuj termin wizyty online

Zobacz terapeutów o podobnym profilu