amie_poradnia_kolor_jasne_tlo_2

Roztaczamy jasne horyzonty przed pacjentami, którzy zmagają się
z różnymi problemami

Lęk

Depresja

Złość

Uzależnienia

Trudności w relacjach

Trudności dzieci

Psychoterapia
dorosłych

Psychoterapia
młodzieży

Psychoterapia
dzieci

Skuteczna terapia krótkoterminowa

Psychoterapia krótkoterminowa to rodzaj terapii poznawczo-behawioralnej stosowanej do pomocy w konkretnej trudnej sytuacji życiowej. Terapia krótkoterminowa ma na celu rozwiązanie problemu w danym momencie i znalezienia skutecznych sposobów radzenia sobie z nim. Terapia krótkotermina to 10. cotygodniowych sesji poprzedzonych konsultacją z psychoterapeutą. 

Terapia krótkoterminowa lęku

Nie trać czasu na swoje lęki, tylko przekształć je w coś pozytywnego. Uwolnij się z pułapki lęku i wejdź na drogę nowego życia. 

 

Terapia krótkoterminowa depresji

Zacznij racjonalnie oceniać sytuacje i z nadzieją spójrz w przyszłość. Odzyskaj swoje życie i doceń te chwile.

Terapia krótkoterminowa złości

Zacznij świadomie reagować na negatywne emocje by odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Popraw relacje z bliskimi i poczuj wewnętrzną harmonię.

To Twoja terapia i Twój wybór.

Jesteś jedyny w swoim rodzaju, a Twoje doświadczenia, możliwości i oczekiwania są niepowtarzalne. 


W Poradni AMiE znajdziesz psychoterapeutę, który w pełni uszanuje i zaakceptuje Twój punkt widzenia i emocje.

U nas dopasujesz specjalistę do swoich potrzeb, problemów i własnego rytmu dnia.
Nie czekaj. Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne 

i daj się wysłuchać naszym psychoterapeutom.

Nie przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Nie rozmawiam po angielsku

Poszukuję szybkich i trwałych rozwiązań

Agnieszka Brymerska

Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji

Jestem psychologiem w dziedzinach psychologii zdrowia i psychologii klinicznej. Studia magisterskie ukończyłam w 2003r. na Uniwersytecie Łódzkim. Doskonaląc swoje umiejętności ukończyłam studia podyplomowe z Psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS.

Obecnie jestem w trakcie 4 letniego szkolenia z psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym, które jest realizowane przez Akademię Motywacji i Edukacji.

Po ukończeniu studiów w 2003r. rozpoczęłam pracę jako wolontariusz w hospicjum stacjonarnym, aby móc nawiązać wieloletnią współpracę, do 2019r. z Hospicjum Domowym Caritas w Błoniu.

Mam doświadczenie w pracy indywidualnej z osobami dorosłymi i dziećmi. Moją wiedzę i umiejętności pogłębiłam w trakcie rocznego, całościowego szkolenia DBT Terapii Dialektyczno-Behawioralnej w 2020r.

W mojej pracy specjalizuję się w indywidualnej psychoterapii osób dorosłych.

od

180 zł

/ sesja

Nie przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Nie rozmawiam po angielsku

Uczę i pomagam rozwijać umiejętności życiowe.

Paweł Chrzan

Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Jestem Psychologiem, Terapeutą DBT, w trakcie 4 – letniego szkolenia Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej w szkole Psychoterapii w Akademii Motywacji i Edukacji, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno – Behawioralnej (PTDBT).

Specjalizuję się w psychologii zdrowia oraz profilaktyce dysfunkcji społecznych. Od ponad 5 lat angażuję się w prowadzenie i biorę udział w grupach samokształceniowych w Polsce i USA, pracuję w zespole konsultacyjnym w nurcie Dialektyczno – Behawioralnym.

Mam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, młodzieżą i parami, oraz prowadzeniu grup wsparcia, terapeutycznych i treningach umiejętności.

od

180 zł

/ sesja

Nie przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Nie rozmawiam po angielsku

Poszukuję szybkich i trwałych rozwiązań

Filip Dembski

W trakcie szkolenia

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie 4-letniego szkolenia. Szczególnie zainteresowany spieraniem pacjentów zmagających się z depresją, zaburzeniami lękowymi oraz problemami uzależnień. Prywatnie miłośnik kotów i dobrego kina. Znajduje się pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów poznawczo – behawioralnych.

od

180 zł

/ sesja

Przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Nie rozmawiam po angielsku

Ze mną zaprzyjaźnisz się ze swoimi emocjami i osiągniesz wewnętrzną równowagę.

Ewelina Demianiuk

Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie 4-letniego szkolenia. Moje doświadczenie obejmuje pracę z dorosłymi w obszarach takich jak: depresja, zaburzenia lękowe, złość, niska samoocena, wypalenie zawodowe i brak poczucia sensu.

Kładę nacisk na budowanie relacji opartych na zaufaniu i autentyczności, a moja praktyka opiera się na skutecznych metodach terapeutycznych, wspartych badaniami naukowymi. Nieustannie doskonalę swoje umiejętności poprzez regularną superwizję i uczestnictwo w szkoleniach.

Moim celem jest wspieranie pacjentów w procesie zmian, podejmowaniu decyzji i budowaniu lepszego samopoczucia.

od

180 zł

/ sesja

Nie przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Nie rozmawiam po angielsku

Wspieram wewnętrzną motywację

Anna Derwich

Certyfikowany superwizor psychoterapii

Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą prowadząc konsultacje i psychoterapię indywidualną oraz terapię par. Terapię prowadzi w nurcie poznawczo-behawioralnym, terapii schematów, terapii dialektyczno-behawioralnej oraz dialogu motywującym.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w terapii zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, uzależnień, problemów z codziennym funkcjonowaniem, leczeniu traumy oraz pomocy ofiarom przemocy. Relacje z klientem opiera na współpracy.

Szczególnie ważna jest dla niej pomoc w budowaniu u klienta wewnętrznej motywacji do zmiany.

od

280 zł

/ sesja

Nie przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Rozmawiam po angielsku

Prowadzę konsultacje psychiatryczne w j. polskim, j.angielskim i j.arabskim

Izabela Fadel

Specjalista psychiatra

Jestem lekarzem psychiatrą od ponad 20 lat z doświadczeniem pracy w poradni jaki i szpitalu.

Spotykając się z pacjentem pomagam mu przyjrzeć się jego sytuacji i rozważyć możliwe sposoby rozwiązania problemów. Nie zawsze niezbędne jest włączenie leków lub też nie jest to jedyne rozwiązanie. W przypadku konieczności zastosowania leków omawiam ich oddziaływanie, potencjalne korzyści oraz ewentualne działania niepożądane, a także przypuszczalny czas trwania terapii. Istnieje także możliwość konsultacji pacjentów w języku arabskim i angielskim.

od

250 zł

/ sesja

Nie przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Rozmawiam po angielsku

Wierzę w terapię par, prowadzę terapię w j.angielskim

Iga Jaraczewska

Certyfikowany superwizor psychoterapii

Absolwentka studiów magisterskich z psychologii na Uniwersytecie Londyńskim. W 1986r. z wyróżnieniem ukończyła podyplomowe studia dzienne w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Middelsex Hospital Medical School w Londynie; kierownik szkolenia: dr Victor Meyer (twórca innowacyjnego programu terapii dla osób z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi.

Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą, prowadząc konsultacje i psychoterapię (indywidualną i grupową) oraz terapię par i rodzin w nurcie psychoterapii poznawczo – behawioralnej (w tym trzecia fala) i dialogu motywującym. Prowadzi psychoterapię krótko- i długoterminową w języku polskim i angielskim.

Od ponad 20 lat zajmuje się wspieraniem różnych osób w zmianie destrukcyjnych nawyków (związanych z jedzeniem, nadmiernym wykorzystywaniem internetu itp.), wychodzeniu z uzależnienia (alkoholizm, narkotyki), radzeniu sobie z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi i trudnościami życiowymi, problemami w związkach partnerskich i relacjach z dziećmi. Pomaga osobom doświadczającym obniżonego nastroju, stanów depresyjnych, ataków paniki, natręctw, nadmiernego stresu, zaburzeń osobowości czy zaburzeń odżywiania.

Szczególną uwagę zwraca na wspieranie osób w rozwijaniu umiejętności uważnego zadbania o własny dobrostan.

Prywatnie miłośniczka m.in. rodzinnych spacerów z psem Urwisem.

od

280 zł

/ sesja

Przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Nie rozmawiam po angielsku

Rozmawiam z rodzinami

Beata Kita

Certyfikowany psychoterapeuta

Pracuje z osobami borykającymi się z takimi problemami jak zaniżona samoocena, trudności z realizacją celów, radzeniem sobie z emocjami (złością, gniewem), zaburzenia lękowe, depresja, kryzys psychologiczny, trudności w relacjach, w związkach, doświadczenie przemocy w rodzinie, uzależnienia, kłopoty wychowawcze.

Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię dorosłych, par, dzieci i młodzieży, warsztaty rozwoju osobistego, umiejętności rodzicielskich, udziela wsparcia psychologicznego.

Kocha ludzi i uważa, że wszyscy zasługują na uwagę i szacunek. Dużo radości czerpie też z kontaktu z przyrodą i stara się dbać o nią, żyć w sposób ekologiczny.

W pracy klinicznej szczególną wagę przywiązuje do wydobywania i rozwijania mocnych stron osoby, by oprzeć na nich zmianę.

od

200 zł

/ sesja

Nie przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Nie rozmawiam po angielsku

Wspieram osoby LGBT

Małgorzata Kowalska

Certyfikowany psychoterapeuta

Doświadczenie zdobywała studiując pedagogikę i filozofię na Otto-Friedrich-Üniversität w Bambergu (Niemcy) oraz na stażu w organizacji pozarządowej LSVD (Lesben-und-Schwulenwerband Berlin Brandenburg) w Berlinie. Na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi autorski przedmiot Nieheteronormatywność w ujęciu psychospołecznym.

Pracuje z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą z takimi trudnościami jak lęk, depresja, uzależnienia, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia zachowania, komunikacja, relacje.

Chętnie podejmuje współpracę z osobami należącymi do mniejszości seksualnych i płciowych. Znajduje się pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów poznawczo-behawioralnych.

od

200 zł

/ sesja

Nie przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Nie rozmawiam po angielsku

Rozmawiam z dziećmi i młodzieżą

Dorota Kułakowska

Certyfikowana psychoterapeutka

Zajmuje się terapią indywidualną osób dorosłych, z takimi trudnościami jak lęk, depresja czy niskie poczucie własnej wartości. Udziela wsparcia osobom m.in. będących w kryzysach psychicznych, z trudnościami emocjonalnymi (radzenie sobie ze złością).

Znajduje się pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów poznawczo – behawioralnych.

od

200 zł

/ sesja

Nie przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Rozmawiam po angielsku

Towarzyszę w drodze do życia wartego przeżycia

Patrycja Langa

Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji

Pracuję w nurcie poznawczo behawioralnym, korzystając z podejść trzeciej fali m.in.: dialogu motywującego, ACT, mindfulnessu. Sesje online prowadzę w języku polskim i angielskim. Najważniejszy jest dla mnie druga osoba, z którą spotykam się w gabinecie. Wierzę, że tylko wspólną pracą możemy osiągnąć wyznaczone cele.

Skupiam się na pracy z osobami które borykają się z:

  • obniżonym nastrojem,
  • odczuwaniem lęku, strachu, atakami paniki, dużą ilością martwienia się,
  • natrętnymi myślami, wykonywaniem czynności nad którymi nie panują,
  • niską samooceną,
  • prokrastynacją,
  • problemami ze snem,
  • doświadczanym stresem,
  • napadami złości.
od

180 zł

/ sesja

Nie przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Nie rozmawiam po angielsku

Certyfikowany Psychoterapeuta Poznawczo-Behawioralny PTTPB

Arkadiusz Łuszczyński

Certyfikowany psychoterapeuta

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień od 2013 roku

Absolwent czteroletniego szkolenia w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie.

Arkadiusz Łuszczyński pochodzi z niewielkiej miejscowości Gryfino w zachodniopomorskim. W 2003 roku ukończył Uniwersytet Szczeciński na kierunku pedagogicznym. Jego życie splotło się następnie z miastem Ostrołęka, gdzie od 20 lat pracuje w obszarze zawodowym niosącym pomoc osobom doświadczającym kryzysów.

Pracuje w nurcie poznawczo behawioralnym głównie z osobami uzależnionymi, wykorzystując dialog motywujący oraz terapię schematu. Przez wiele lat jego praca koncentrowała się wyłącznie na osobach z problemem uzależnienia. Jako jedna z pierwszych osób pracujących w Poradni Leczenia Uzależnień w Ostrołęce, zaczął prowadzić terapię dla osób z uzależnieniem behawioralnym. W 2008 roku rozpoczął pracę na całodobowym oddziale Leczenia Uzależnień w strukturach ostrołęckiego szpitala, co pozwoliło mu zdobyć szerokie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Dostrzegając trudności z jakimi zmagają się osoby z uzależnieniem oraz członkowie ich rodzin, postanowił rozszerzać swój warsztat pracy w dziedzinie psychoterapii poznawczo-behawioralnej rozpoczynając czteroletnie szkolenie w 2017 roku.

Zainteresowania

Podróże, planespotting, pływanie, treningi oporowe.

od

200 zł

/ sesja

Przyjmuję w gabinecie

Nie rozmawiam online

Nie rozmawiam po angielsku

Wspieram osoby pragnące polepszyć jakość swojego życia

Justyna Mikuła

Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji

Psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji oraz trenerka umiejętności psychologicznych. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuję z osobami dorosłymi. W swojej pracy cenię budowanie relacji terapeutycznej w atmosferze szacunku, wsparcia i braku ocen. Wykorzystuję techniki trzeciej fali w tym: Dialogu Motywującego, ACT, uważności oraz terapię schematów. Wspieram osoby chcące lepiej zrozumieć siebie i swoje potrzeby. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów w obszarze: asertywności, komunikacji, zarządzania sobą w czasie, twórczości oraz pracy ze stresem i zmianą.

od

180 zł

/ sesja

Przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Nie rozmawiam po angielsku

Pomagam młodzieży i dorosłym

Tomasz Mróz

Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia z terapii poznawczobehawioralnej TPB (Cognitive Behavioral Therapy), certyfikowanym terapeutą metody ESDM (Early Start Denver Model). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Od 2007 roku pracuję z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu ASD (w tym z Zespołem Aspergera) oraz dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju mowy/trudnościami w komunikacji oraz innymi problemami jako terapeuta, psycholog oraz osoba wspomagająca rodziców oraz innych specjalistów w Polsce i za granicą.

W swojej pracy szczególną rolę przypisuję właściwej i bezpiecznej relacji terapeuty z klientem. Pomagam osobom w różnym wieku od niemowląt po dzieci w wieku szkolnym i dorosłych. Wykorzystuję techniki pracy oparte na dowodach naukowych (EBT Evidence Based Treatment) o zweryfikowanej i potwierdzonej skuteczności, w szczególności terapię poznawczobehawioralną (TPB) z dialogiem motywującym (DM). Zawsze dopasowuję metody pracy do potrzeb i możliwości swoich klientów.

W Poradni AMiE pracuję z młodzieżą oraz dorosłymi.

od

180 zł

/ sesja

Nie przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Nie rozmawiam po angielsku

Pomagam dzieciom i młodzieży

Iwona Popielarz

Certyfikowany superwizor psychoterapii

Od niespełna 20 lat zajmuje się diagnozą, terapią i pomocą dzieciom, młodzieży oraz młodym dorosłym.

W pracy terapeutycznej zarówno indywidualnej, grupowej jak i w pracy z rodzinami integruje różne podejścia terapeutyczne, m.in. poznawczo-behawioralne, dialogu motywującego, terapii dialektyczno-behawioralnej. W pracy z ludźmi kieruje się zasadą współpracy i elastyczności, bo taki kierunek służy umacnianiu u osoby jej własnej motywacji i zobowiązanie do zmiany.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w służbie zdrowia: przez kilkanaście lat w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy oraz Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela.

Poza pracą kliniczną zajmuje się dydaktyką – prowadząc szkolenia, wykłady dla psychologów, pedagogów, lekarzy, nauczycieli.

Uwielbia ludzi, a relaksuje się najczęściej obcując z przyrodą.

od

280 zł

/ sesja

Przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Nie rozmawiam po angielsku

Pomagam w uzależnieniach

Karolina Rakocz

Certyfikowany psychoterapeuta

Pracuje z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz od zachowań (hazard, zakupy, Internet) oraz z ich bliskimi. Ponadto prowadzi terapię osób z zaniżoną samooceną, trudnościami związanymi z regulacją emocji, czy realizacją celów. Pomaga osobom z depresją oraz zaburzeniami lękowymi. Pracuje z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi.

Doświadczenie zdobywała jako kierowniczka ośrodka leczenia uzależnień, terapeutka w poradni leczenia uzależnień oraz prowadząc własną praktykę
Terapie postrzega jako prace nad szeroko pojętą zmianą, którą jako terapeutka wspiera i pomaga jej dokonać. Wierzy, że każdy jest w stanie zrealizować swój cel.

Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów poznawczo-behawioralnych.

od

200 zł

/ sesja

Przyjmuję w gabinecie

Rozmawiam online

Nie rozmawiam po angielsku

Rozmawiam z dziećmi

Monika Rosińska

Terapeuta motywujący PTTTM i behawioralny

W pracy terapeutycznej łączy metodę dialogu motywującego z technikami behawioralnymi oraz poznawczo-behawioralnymi. Dużą wagę przywiązuje do współpracy z rodzicami oraz wychowawcami i nauczycielami.

Proponuje rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby dzieci i są możliwe do realizacji. Pracuje z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi terapię indywidualną, udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom. Prowadzi również szkolenia oraz warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

od

180 zł

/ sesja

Gwarancja skutecznej terapii

W naszej poradni skorzystasz z usług cenionych specjalistów, którzy posiadają udokumentowane doświadczenie w pracy terapeutycznej i spełniają kryteria stowarzyszeń psychoterapeutycznych takich jak: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP), Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP), Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), czy Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (EAP).

Aby umówić się na sesję
w naszej poradni
wystarczą 4. proste kroki.

1 krok

Wybierz ważny dla siebie temat, a my wskażemy Ci terapeutę.

Określ co Cię dręczy i przeszkadza Ci w codziennym funkcjonowaniu. Na tej podstawie dopasujemy do Ciebie psychoterapeutę.

2 krok

Wybierz dogodny dla siebie termin i rodzaj wizyty.

Jesteśmy dostępni on-line, ale jeśli wolisz możesz umówić się na sesję w naszym warszawskim gabinecie.

3 krok

Płatności online.

Po opłaceniu otrzymasz potwierdzenie rezerwacji na wskazany adres e-mail.

4 krok

Online lub na żywo.

Niezależnie od tego czy potrzebujesz spotkania w gabinecie czy wolisz spotkanie online – jesteśmy blisko Ciebie.

Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne i zarezerwuj termin wizyty już teraz.

Naszą misją jest umocnienie u osoby jej własnej motywacji i chęci do wprowadzenia zmiany. Pracujemy metodami terapii poznawczo-behawioralnej, terapii schematów, terapii dialektyczno-behawioralnej, terapii ACT. Łączymy to z dialogiem motywującym. Wszystkie te podejścia mają naukowo potwierdzoną skuteczność, a my jesteśmy prekursorami wprowadzania dialogu motywującego na terenie całej Polski.

Bezpłatnie możesz zmienić termin sesji lub ją odwołać do 24h przed zaplanowanym rozpoczęciem.

Za sesję zapłacisz przelewem online podczas umawiania wizyty.

Nie nic musisz instalować by skorzystać z psychoterapii online. Wideo-sesję zrealizujesz korzystając ze swojej przeglądarki interetowej lub telefonu.